Eretitel

Op 10 april 2003 heeft de Belgische overheid de eretitel van veteraan in het leven geroepen. Deze eretitel staat open voor de personeelsleden van Defensie (actief, gepensioneerd of gewezen) die, na het einde van de Koreaanse Oorlog, hebben deelgenomen aan een erkende buitenlandse zending of operatie. 

De eretitel van veteraan drukt de nationale erkentelijkheid uit tegenover die mannen en vrouwen die, in opdracht van de natie, vaak grote risico's nemen en hun gezondheid en leven wagen, ver van hun naasten.

Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Instituut voor Veteranen - NIOOO) heeft als rol deze nationale erkentelijkheid te uiten.

Momenteel zijn er 17.616 personen die de eretitel van veteraan dragen (cijfers per 31.03.2017).

Aanvullende gegevens