De waarden van het Instituut voor Veteranen-NIOOO

Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers werkt vanuit waarden als vrijheid, vrede, verdraagzaamheid en democratie.

Want de vrede zoals we die vandaag kennen is het resultaat van een niet aflatende inzet.

Aanvullende gegevens