Na de Eerste Wereldoorlog werd het principe van 'nationale erkentelijkheid' ingevoerd. De diverse organisaties die hiertoe werden opgericht, werden in 1981 samengevoegd tot het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. 

In 2003 wordt er een nieuwe categorie van gerechtigden toegevoegd, met name de veteranen. Zo ontstaat het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).

Het betreft hier onze militairen die door de regering worden uitgezonden op buitenlandse zendingen sinds 1960. Daarbij voeren deze mannen en vrouwen hun opdracht uit, vaak met gevaar voor hun eigen leven, om de universele waarden te verdedigen, zoals hernomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een verklaring die werd opgesteld ten gevolge van de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en met als ultiem doel tot een betere wereld te komen.

Vroeger - denk onder meer aan de beide Wereldoorlogen - hebben voornamelijk de oud-strijders, politieke gevangenen, overlevenden van de kampen, weerstanders, ... onze waarden verdedigd. Ze deden dat hier.

Vandaag hebben de veteranen deze rol overgenomen.  Ze nemen deel aan operaties buiten België. Ze treden op in landen als Congo, ex-Joegoslavië, Rwanda, Somalië, Libanon, Afghanistan, Libië .. om mensen in nood te helpen en de vrede te bewaren. 

Additional information