Congo. Het is een lange broederlijke geschiedenis, waarover onze militairen die aan de operaties aldaar hebben deelgenomen, veel te vertellen hebben.

Het is een verhaal van soms hard vechten maar vaak ook van hulp en steun bieden aan de Congolese bevolking.

De hardheid van de feiten, de pijnlijke herinneringen, de verdwenen vrienden, maar ook de geboorte van een vriendschap tussen Congolese en Belgische militairen, de steun aan de lokale bevolking, de zeldzame en kostbare momenten van vreugde die voor altijd in het hart en de geest van beide volkeren gegrift blijven. Dit wapenbroederschap fungeert als bindmiddel tussen de Belgische en Congolese militairen in soms verrassende onderlinge verhoudingen.

Het Instituut voor Veteranen-NIOOO wil eer betonen aan deze mannen met de documentaire ‘Velddagboek - Getuigenissen van Veteranen in Congo’. De dvd en brochure gaan dieper in op de achtergronden en geschiedenis. De militairen, die aan de verschillende zendingen deelnamen, komen uitgebreid aan het woord.

Deze documentaire, een productie van het Instituut voor Veteranen,  staat voornamelijk in het teken van de lange en broederlijke geschiedenis die de legers van Congo en België verenigt. Er gaat speciale aandacht naar de operaties ‘Ommegang’ en ‘Red & Black Dragon’.

De documentaire“Velddagboek. Getuigenissen van Veteranen in Congo”, bestaande uit een dvd en brochure, gaat dieper in op de achtergronden en het verloop van dit conflict. De Vrijwilligers vertellen via interviews over hun ervaringen tijdens dit gebeuren.

U kan de dvd en brochure bestellen bij het Instituut voor Veteranen.

Additional information