Een (bewustzijns)lint (awareness ribbon) is een gekleurd lint in stof of metaal (pin) waarmee de drager solidariteit, (h)erkenning en steun betuigt aan de betrokkenen.

Wereldwijd is geel het internationaal symbool voor ‘steun aan de troepen’. Het gele lint wordt in diverse landen zoals Canada, Denemarken, de Verenigde Staten, Zweden, ... gebruikt als eerbetoon voor hun militairen in buitenlandse operaties.

Het lint is een vrij verspreid symbool. Gekende voorbeelden zijn het roze lint voor borstkanker of het rode lint voor de AIDS slachtoffers.

Additional information