Jaarlijks - op Veteranendag op 7 april - betuigen we onze steun en respect voor onze veteranen. We uiten onze erkentelijkheid tegenover hen. Om de waardering van de brede samenleving / bevolking voor de veteranen te tonen, betrekken we het publiek bij de Veteranendag.

Om deze dag open te trekken, voeren we het hele jaar door een “Support our Veterans”-actie. Deze actie heeft als doel de betekenis en rol van de veteranen in onze samenleving onder de aandacht te brengen. Vaak met gevaar voor eigen leven want de vrede die we hier vandaag kennen is onder meer het resultaat van hun niet aflatende inzet. We herdenken eveneens onze militairen die sneuvelden tijdens hun operatie.

De Nationale Herdenkingsdag

Jaarlijks vindt op 7 april de Nationale Herdenkingsdag plaats met een plechtigheid bij het 'Graf van de Onbekende Soldaat' aan de Congreskolom te Brusssel. Deze dag is een teken van hulde aan alle overleden militairen die om het leven kwamen bij humanitaire en vredesoperaties.

Support our Veterans-lintjes

Het dragen van deze lintjes is een teken van steun en respect tegenover de vrouwen en mannen in operaties voor hun dagdagelijkse inzet.

Additional information