De rechten van de Veteranen

De Sociale Actie van het Instituut voor Veteranen werkt als een algemene sociale dienst. Alle gerechtigden van het Instituut kunnen de hulp inroepen van de Sociale Actie. Gerechtigden zijn personen die door de Belgische overheid erkend werden in één of meerdere oorlogshoedanigheden, alsook hun weduwe of weduwnaar. Sinds de wet van 10 april 2003 behoren de Veteranen ook tot de gerechtigden.

Een team maatschappelijk werkers staat de gerechtigden ten dienste in de Logistieke Secretariaten en tijdens zowel de provinciale wekelijkse permanenties als de gemeentelijke maandelijkse permanenties die in verschillende gemeenten gehouden worden. De maatschappelijke assistenten doen ook huisbezoeken bij de gerechtigden.

De Sociale Actie biedt zowel morele hulpverlening als materiële hulpverlening evenals algemene sociale ondersteuning voor de nieuwe categorie gerechtigden, de Veteranen.

Aanvullende gegevens